Приветствуем вас на "Investment Ukraine" интернет платформе, где находятся отобранные инвестиционные возможности из Украины

Состояние инвестиционной деятельности в Украине за 1 полугодие 2014 года

За даними Держстату у січні – червні 2014 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1298,0 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).State investment

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.

На підприємствах промисловості зосереджено32,1 %загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в установахфінансової та страхової діяльності – 25,3 %.

На підприємствах промисловості зосереджено 16079,5 млн.дол.США (32,1%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 13542,3 млн.дол. США, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 1566,6 млн.дол. США, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 896,6 млн.дол. США. У підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів унесено 5780,6 млн.дол. США прямих інвестицій, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 2954,7 млн.дол. США, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 1360,1 млн.дол. США, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 1096,4 млн.дол. США, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 1048,6 млн.дол. США.

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 12669,4 млн.дол. США (25,3% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6424,3 млн.дол. США (12,8%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4046,7 млн.дол. США (8,1%), професійну, наукову та технічну діяльність – 3313,2 млн.дол. США (6,6%).

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 15699,4 млн.дол. США, Німеччина – 5943,0 млн.дол. США, Нідерланди – 5349,9 млн.дол. США, Російська Федерація – 3051,9 млн.дол. США, Австрія – 2782,8 млн.дол. США, Велика Британія – 2417,9 млн.дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) – 2054,7 млн.дол. США, Франція – 1741,0 млн.дол. США, Швейцарія – 1373,2 млн.дол. США та Італія – 1082,0 млн.дол.США.

До восьми регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької, Луганської областей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 88,8 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій.

Аналіз динаміки освоєних капітальних інвестицій.

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій, у січні – червні 2014 року залишаються: промисловість – 36,2 млрд. грн., будівництво – 15,3 млрд. грн., оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 8,6 млрд. грн., сільське, лісове та рибне господарство
6,4 млрд. грн., транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6,1 млрд. грн., операції з нерухомим майном – 3,9 млрд. грн., інформація та телекомунікації – 3,4 млрд. грн., фінансова та страхова діяльність – 2,9млрд. грн.

У січні-червні 2014 року збільшились обсяги капіталовкладень на розвиток: тимчасового розміщування й організації харчування – на 2,3 відсотка (0,6 відсотка у загальному обсязі); фінансової та страхової діяльності – на 0,6 відсотка (3,3 відсотка); будівництва – на 0,2 відсотка (17,7 відсотка).

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 10,2 відсотка.

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, є достатньо інтегрованою у світове господарство.

За підсумками рейтингу Світового банку “Doing Business-2014” Україна піднялася на 28 позицій порівняно з “Doing Business-2013” ..

Для подальшого покращення місця України у рейтингу “Ведення бізнесу — 2014” актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:

 1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства.
 2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності.
 3. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі

4.Законом України від 16.03.2000
№ 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

 1. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.
 2. Утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України.
 3. З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 2623 “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”.
 4. 8. З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України від 06.09.2012 № 5205
  “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць
  ».

Законом також передбачено звільнення від сплати податку на прибуток до 2017 року та звільнення від сплати ввізного мита.

 1. 9. Залученню іноземних інвестицій сприятимуть положення Митного кодексу України (далі – Митний кодекс), який набув чинності з 01.06.2012 року.
 2. 10. 19.12.2012 № 1074-р затверджено План заходів щодо сприяння діяльності іноземних інвесторів.
 3. 11. З метою визначення єдиного підходу до розроблення механізму використання державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 739-р схвалено Концепцію розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013 – 2018 роки.

Одним з основних завдань Уряду є створення законодавчих умов та вжиття заходів з метою удосконалення механізму управління державними інвестиціями, розроблено та 12.06.2014 оприлюднено на сайті проекти Законів України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державних капітальних вкладень)” та “Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність”, метою яких є:

удосконалення системи управління державними інвестиціями шляхом забезпечення прозорого процесу формування та використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію масштабних інвестиційних проектів (починаючи з вартості понад 100 млн. гривень з поступовим пониженням порогового значення вартості);

запобігання проявам корупції при прийнятті рішень щодо фінансування таких проектів шляхом створення єдиної системи проведення їх оцінки, відбору та моніторингу;

сприяння розвитку державного сектору економіки шляхом визначення мінімального обсягу державних капітальних вкладень загального фонду, які спрямовуються на розробку та реалізацію масштабних і пріоритетних інвестиційних проектів (не менше 8% видатків загального фонду);

децентралізація системи управління шляхом передачі місцевим органам повноважень із прийняття управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності з використанням коштів місцевих бюджетів.

Водночас, важливим є прийняття розробленого Мінекономрозвитку проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій», який зареєстрований у Верховній Раді України за № 2101а
від 22.05.2013.

Законопроектом передбачається внесення змін до:

Закону України «Про інвестиційну діяльність» у частині доповнення переліку шляхів державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів заходами державної підтримки (особливості оподаткування), передбаченими Законом України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»;

Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» у частині:

визначення на законодавчому рівні на довгостроковий період переліку пріоритетних напрямів економічної діяльності, щодо яких передбачається надавати державну підтримку для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

застосування єдиного, визначеного Законом України «Про інвестиційну діяльність», порядку відбору та державної реєстрації інвестиційних проектів, усунення дублювання повноважень державних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із наданням державної підтримки інвестиційним проектам у пріоритетних галузях економіки;

підвищення показників критеріїв щодо кошторисної вартості та кількості створених   нових   робочих   місць   для   суб’єктів   великого   підприємництва,   які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, запровадження додаткових критеріїв для таких проектів стосовно підвищення конкурентоспроможності, забезпечення модернізації національної економіки, впровадження сучасних технологій, забезпечення підвищення енергоефективності виробництва, зростання продуктивності праці;

запровадження здійснення моніторингу ефективності застосування механізмів державної підтримки інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання у пріоритетних видах економічної діяльності.

На засіданні Верховної Ради України 05.09.2013 законопроект був прийнятий за основу.

Відповідно до норм Закону України “Про інвестиційну діяльність” та з метою підвищення ефективності та прозорості державних видатків Мінекономрозвитку запроваджено механізм державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій. Станом на 22.09.2014 у Державному реєстрі інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій на підставі позитивного експертного висновку щодо економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту зареєстровано 40 інвестиційних проектів і 3 проектні (інвестиційні) пропозиції. Також вже отримано позитивний експертний висновок щодо економічної ефективності 3 пропозицій та 73 проектів.

Крім цього, у 2014 році надійшло на розгляд 57 інвестиційних проектів/пропозицій, з яких 2 інвестиційні проекти/пропозиції знаходяться на стадії опрацювання, повернуто на доопрацювання 33, які не відповідають затвердженій формі відповідно до чинного законодавства та (або) надано зауваження до порядку здійснення розрахунків економічної ефективності цих проектів.

У поточному році видано 21 позитивний експертний висновок.

01.01.2014 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності”, відповідно до якого Мінрегіоном розробляються та вносяться зміни до діючих нормативно-правових актів, зокрема, розробляються Методичні рекомендації з питань організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладення відповідних договорів.

В рамках національного проекту “LNG – термінал” передбачається здійснити підвищення рівня енергетичної незалежності та безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну. Після погодження всіх деталей старту національного проекту “LNG – термінал” передбачено проведення інвестиційного конкурсу для будівництва на другому етапі наземного терміналу.

Верховною Радою України прийнято Закон про реформування управління газотранспортною системою країни, який дозволяє європейським та американським компаніям брати участь в управлінні українською ГТС, а саме 51% акцій цих компаній належатиме Україні, а 49% — можуть придбати компанії країн ЄС, Європейського енергетичного співтовариства та США.

Продовжується робота з реалізації Закону України “Про індустріальні парки” від 21.06.2012 № 5017-VI.

Зокрема, в рамках реалізації національного проекту “Індустріальні парки України” передбачається створення промислово-виробничої інфраструктури з метою забезпечення потенційних інвесторів майданчиками для започаткування виробництва.

З метою поліпшення інвестиційного іміджу та підтримки інвестиційного розвитку регіонів України реалізуються проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема:

Проект “Місцевий економічний розвиток міст України (МЕРМ)” (Уряд Канади, Федерація Канадських Муніципалітетів).

Проект ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку України” (2013-2016) (Держінвестпроект входить до Ради партнерів). На першому етапі Держінвестпроект взяв участь в розробці проекту Стратегії регіонального розвитку до 2020 року.

Проект МЗС Республіки Польща “Застосування досвіду Польщі у сфері залучення прямих іноземних інвестицій в обраних регіонах України”. Проект реалізується у співпраці з Польським агентством з інформації та іноземних інвестицій.

У 2014 році до проекту буде залучено Львівську, Миколаївську і Запорізьку області, а в наступні роки — всі інші регіони України.

Проект МЗС Республіки Польща “Інновації, інформація, розвиток. Розширення співпраці та інвестиційна привабливість малих міст України”. Проект у 2013 році реалізовано в Чернігівській області, у 2014 — поширюється на 20 малих міст чисельністю 10-50 тис. в різних регіонах України. Передбачає проведення семінарів, навчальний візит до Республіки Польща, надання інституційної підтримки обраним містам.

Грант Японського агентства з міжнародного розвитку (JICA). Японським агентством з міжнародного співробітництва (JICA) підтримано проект “Встановлення обладнання з виготовлення паливних брикетів та котлів для їх спалювання і забезпечення тепловою енергією об’єктів комунальної власності”, поданий Держінвестпроектом. Пілотна фаза – з листопада 2013 року до березня 2015 року.

Проект ОЕСР “Стратегія секторної конкурентоспроможності для України”. Передбачається підтримка пілотних проектів у сфері енергозбереження та використання, альтернативних видів палива на території Сумської області, зокрема:

енергопосіви (вирощування енергетичної верби в північних районах за участю складової НП “Енергія природи” “Гріненерго”);

реконструкція котельні в м. Конотопі з переведенням на альтернативні види палива та заміну котлів;

видобуток біогазу на полігоні ТПВ в с. Верхня Сироватка (Сумський р-н).

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні на сьогодні реалізується 228 проектів на засадах державно-приватного партнерства.

Проекти, які реалізуються на засадах державно-приватного партнерства належать до наступних сфер господарської діяльності:

збір, очищення та розподілення води (59 проектів, що становлять 26% від укладених угод);

виробництво, транспортування і постачання тепла (4 проекти, що становлять 1,8% від укладених угод);

будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури (14 проектів, що становлять 6% від укладених угод);

туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт (9 проектів, що становлять 3,9% від укладених угод);

пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування (4 проекти, що становлять 1,8% від укладених угод);

оброблення відходів (116 проектів, що становлять 50,6% від укладених угод);

охорона здоров’я (1 проект, що становлять 0,5% від укладених угод);

виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (5 проектів, що становлять 2% від укладених угод);

інші (16 проектів, що становлять 7,4% від укладених угод).

На сьогодні найпоширенішою формою співробітництва між державним та приватним секторами залишається концесія.

Так, за даними центральних та місцевих органів виконавчої влади діє 198 договорів концесії.

Місцевими органами станом на 01.07.2014 року укладено 195 договорів концесії, в основному у сфері надання житлово-комунальних послуг, таких як забезпечення водопостачання жителів селищ, виробництва та постачання тепла й електроенергії, забезпечення послуг зі збору і вивозу сміття, надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері.

Відповідно до інформації, наданої місцевими органами виконавчої влади, визначено 395 об’єктів комунальної власності щодо яких планується реалізовувати проекти із застосуванням механізму ДПП, зокрема: на умовах концесії – 149 (37%); договори спільної діяльності – 56 (14%); форму ДПП ще не визначено – 190 (49%).

Основним чинником, який формує позитивний інвестиційний імідж країни в цілому, є оперативність і якість вирішення проблем на місцях.

Малий та середній бізнес мають сьогодні значний потенціал для стабільного розвитку економіки та соціальної сфери країни.

Зазначені заходи покликані сприяти покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в її економіку.

.

Our location

Return to Top ▲Return to Top ▲